Skip to Navigation

Profil společnosti

Díky dlouholetým zkušenostem materiálových odborníku společnosti MIT METAL POWER SE jste získali naprosto ideálního partnera pro dodávky kompletního sortimentu hutního materiálu a také výrobně dodavatelskou společnost zajišťující dodávky investičních celků nebo jejich částí , kompletní výstavbu a rekonstrukci zdrojů pro výrobu a rozvod tepla a elektrické energie. Další významnou činností je výstavba a montáž nadzemních velkokapacitních skladovacích zásobníků v jednoplášťové i dvouplášťovém provedení o celkové kapacitě - 120.000m3, výroba a dodávka tlakových zásobníků a trubkových výměníků a dalších výrobků pro chemický, petrochemický, energetický a potravinářský průmysl.

Dodávky hutního materiálu

Společnost MIT METAL POWER SE Vám zaručuje dodávky širokého sortimentu ocelových trubek, dutých profilů, potrubního příslušenství, výkovků, plechů, profilové oceli, armatur, spojovacího materiálu, uložení, těsnění, výrobků dle výkresové dokumentace, a to v nejkratších dodacích lhůtách a odpovídající kvalitě, jak z našeho skladu v Mostě, tak i ze skladů našich obchodních partnerů v celé Evropě i mimo Evropskou Unii. Veškerý servis dodávek je díky vypracovanému logistickému systému jednoduchý, rychlý a přehledný.

Specializací firmy MIT METAL POWER SE jsou dodávky pro chemické, petrochemické, energetické a strojírenské provozy a zařízení. Dodávky lze plnit ve všech dostupných normách jako příklad uvádíme ČSN, DIN, ASTM, ASME, ISO, EN, GOST, NFA, API, BS a další. Splnění Vašich vysokých požadavků garantuje společnost také možností  materiálového poradenství v přípravě projektů, ale také v oblasti realizace projektů jak jednotlivých položek tak kompletních dodávek technologických celků. 

Výrobní program

Klíčové místo ve výrobním programu společností zaujímá výstavba a rekonstrukce zdrojů na výrobu tepla a elektrické energie. V tomto oboru můžeme nabídnout bohaté zkušenosti získané při rekonstrukcích a výstavbách spalovacích zařízení. Realizace projektů jsou založeny na kvalitních dodávkách předních světových výrobců, na použití vyspělých technologiích a též na dodávkách vlastní produkce. Díky zkušenostem jsme schopni dodat dílo tak, abychom našemu zákazníkovi dodali takové technické řešení, které bude splňovat všechny požadované parametry. 

Zvýšená pozornost společnosti je věnovaná ekologickým programům. Modernizace stávajících spalovacích zařízení za účelem jejich ekologizace patří v dnešní době k celosvětovému trendu. V této oblasti spolupracujeme s nejlepšími výzkumnými a vědeckými pracovníky a obchodními partnery v oboru.

V současné době společnost zaměstnává pouze kvalifikované zaměstnance z řad technickohospodářských pracovníků , a tak čerpáme z vlastních výrobních a montážních kapacit. Jednou z priorit společnosti je rozvíjení a další vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Společnost při realizaci projektů a veškeré své činnosti klade velký důraz na dodržování kvality prováděných prací a dodávek, dodržování bezpečnosti práce a environmentálních zásad společnosti.

Pro všechny čtyři oblasti jsou zpracovány velmi podrobné interní dokumenty detailně specifikující všechny procesy probíhající ve společnosti pro zajištění včasných a kvalitních dodávek a prací pro naše zákazníky. Všichni zaměstnanci jsou podrobně seznámeni s těmito procesy a řídí se jimi.

Filozofií naší společnosti je být zákazníkovi co nejvíce nablízku. Neustálá komunikace s našimi obchodními partnery a samozřejmě maximální spolehlivost a solidnost je našim krédem.

Těšíme se na spolupráci, založenou na vzájemné důvěře.

Společnost MIT METAL POWER SE